Terapie

Podle zkušeností z minulých let víme, že na naše stránky chodí nejen zájemci     o vzdělání, ale také zájemci o terapii.

V indikovaných případech a v rámci našich kapacitních možností můžeme zájemce o terapii – rodiny, páry či jednotlivce – objednat na těchto adresách:

MUDr. Lea Brodová: lea.brodova@fnmotol.cz

PhDr. Šárka Gjuričová:  sarka.gjuricova@fnmotol.czgjuricova@gmail.com

Mgr. Jiří Kubička: jiri.kubicka@gmail.com