Průběh

Naši frekventanti mají vesměs VŠ vzdělání na magisterské úrovni v medicíně nebo v psychologii, spec. pedagogice a podobných oborech a praktikují nebo se chystají praktikovat. Vlastní klienti/pacienti jsou předpokladem pro zařazení do supervizní části vzdělávání. Zájemci aktuálně psychiatricky léčení nejsou pro zařazení do vzdělání vhodní. Přihlášky studentů před ukončením VŠ studia zvažujeme v kontextu sestavování modulu.

Základní blok vzdělání je tvořen třemi ročními cykly (A,B,C). Počet frekventantů v cyklu je v průměru 20, pro praktická cvičení se frekventanti dělí do skupin (7-10 osob). V letošní nabídce úvodního cyklu předpokládáme osm dvoudenních bloků (např. čtvrtek odpol., pátek dopol.) a tři třídenní bloky. Po splnění podmínek každého cyklu je vydáno potvrzení a lze postoupit do dalšího cyklu.

Ke komplexnímu vzdělání patří supervize (rozsah 150 hodin). Trvá nejméně rok ve skupinách optimálně s pěti osobami (max. 7). Tato část vzdělání předpokládá vlastní praxi a je zakončena závěrečným řízením.

Úvodní vzdělávací modul sestavujeme individuálně, chceme, aby byl tým frekventantů pestrý z hlediska odbornosti, praxe, motivace, věku; vzdělání v systemické terapii má široké uplatnění.

Program dalších cyklů B a C průběžně upravujeme podle našich lektorských zkušeností, program někdy rozšíříme. Pokud vůbec dojde v této souvislosti ke zvýšení ceny, nepřesáhne 5% proti předchozímu cyklu.

Vzdělávací program propojuje teoretické vzdělání, nácvik terapeutických dovedností, osobní a profesní zkušenost do intenzivních výukových celků.

Předpokládáme, že v letech 2015//2016 se komplexní výcvikové dny i praktická výuka budou v úvodním cyklu uskutečňovat ve FN Motol a na Horní Palatě.

Jako součást studia nabízíme frekventantům rozšířené a přepracované vydání příručky Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy, Gjuričová, Kubička (Grada 2009).