PhDr. Hana Vyhnálková

Vystudovala obor psychologie – pedagogika  FF UK v Praze, složila zkoušku ze speciální průpravy na úseku klinická psychologie, získala funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ .

Absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapii SUR se zaměřením na neverbální metody, výcvik v systemickém přístupu ISS Hamburg  a kurs transakční analýzy s následnou supervizí a kurs supervize EAS.  Pracovala ve zdravotnických i poradenských pracovištích, publikovala, v posledních letech se věnuje soukromé praxi a mnohostrannou lektorské a supervizí práci.