Mgr. Jiří Kubička

Jiří Kubička je klinický psycholog. Absolvent FF UK obor psychologie. Výcvik v rodinné terapii u dr. Boše a prim. Špitze, v tomto oboru se též účastnil tříměsíčního kursu pořádaného londýnským Institute of Psychiatry. Pracoval nejprve Výzkumném ústavu psychiatrickém, pak asi patnáct let na Dětské psychiatrické klinice v Motole. Od roku 1994 působil jako vedoucí Oddělení psychologie a psychoterapie VFN, kde se užívala rodinná terapie jako základní terapeutická metoda u rodin s dětmi a dospívajícími, u dospělých klientů párová terapie a individuální systemická terapie. V roce 2008 přešel do Denního sanatoria Horní Palata.

Patří k základnímu výcvikovému týmu Institutu rodinné terapie Praha, působí také jako supervizor počínajících terapeutů v rámci komplexní kvalifikace k rodinné terapii. Je členem výboru Sekce rodinné terapie Psychoterapeutické společnosti a členem odborné rady SOFT.

Často přednáší na seminářích a jiných akcích v oblasti rodinné terapie, několik let působil jako šéfredaktor časopisu Kontext. Spoluautor knihy „Vidět věci jinak“ (spolu s dr. Gjuričovou a prim. Špitzem.) Spolu PhDr. Gjuričovou napsal knihu Rodinná terapie – systemické a narativní přístupy, jejíž druhé a doplněné vydání vyšlo v roce 2009 v nakladatelství Grada.