Mgr. Helena Uhlířová – Chladová

Vystudovala psychologii na FF UK Praha , složila atestaci z klinické psychologie,  psychoterapie, specializační atestaci z dětské klinické psychologie. Výcvik v systemické rodinné terapii (dr.Boš a dr. Špitz)

Pracovala krátce na DPA Ml. Boleslav, od konce 80. let na pediatrické klinice FN Motol, pečuje o dětské pacienty na dialyzačně transplantační jednotce a podílí se na publikacích v této oblasti. Dlouhodobě se stará o nemocné cystickou fibrózou při občanském sdružení. Působí také jako klinická psycholožka v Centru sociálně-zdravotních služeb Praha Řepy.