PHDr. Martin Lečbych, PhD.

Absolvent jednooborového studia psychologie a doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na které v současné době působí jako odborný asistent. Disertační práci obhájil na téma „Mentální retardace v dospívání a rané dospělosti“. Vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Na částečný úvazek pracuje v privátní praxi v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie. Věnuje se psychodiagnostice, klinickému poradenství a psychoterapii, zejména se zaměřením na rodinnou terapii, ve které taktéž absolvoval psychoterapeutický výcvik na IRT v Praze. Je lektorem kurzů v Rorschachově metodě. Na katedře vyučuje psychoterapii, supervizi a Rorschachovu metodu. Působí jako supervizor v několika zařízeních poskytujících sociální služby, dlouhodobě se věnoval výcviku osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením. V současné době je předsedou České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody.